ECOMB Ocean Recycle nytt dotterbolag i ECOMB AB

Styrelsen i ECOMB AB (publ) beslutade på ett styrelsemöte den 22 februari 2018 att lyfta ut bifirman Ocean Recycle som ett helägt dotterbolag. Dotterbolaget kommer inom kort att registreras hos Bolagsverket.

Skälet är att verksamheten är relativt avgränsad från ECOMBs kärnverksamhet samt att finansieringsbehovet genom externt kapital förväntas kunna tillgodoses på ett enklare och tydligare sätt.

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)
Telefon: 08 - 550 125 50
E-post: ulf@ecomb.se

Denna information är sådan information som ECOMB AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018.

Kort extrakt om ECOMB AB (publ)

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I bifirman Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för produktion av väte och syre genom elektrolys. Syrgasen kan med fördel användas för syresättning av döda havsbottnar medan den ”gröna” vätgasen kan säljas på marknaden, t.ex. som fordonsbränsle. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på AktieTorgets lista. Bolaget är lokaliserat i Södertälje.   

Om oss

ECOMB bedriver verksamhet inom energi- och miljöområdet, där bolaget levererar en patenterad teknik - Ecotube-systemet - som effektiviserar förbränningsprocessen och minskar utsläpp från fastbränsleeldade ångpannor.

Prenumerera

Dokument & länkar