Econotre kompletterar testanläggningen för att minska NOx-utsläppen

Report this content

Redan 2005 installerade vi Ecotube-systemet i de två avfallseldade pannorna utanför Toulouse i Sydfrankrike. 2 Ecotuber i respektive panna har reducerat NOx-utsläppen med nära 60% från ursprungliga nivåer endast genom smartare tillförsel av förbränningsluft – utan dyra kostnader för kemikalier som urea eller ammoniak.

Hårdare utsläppskrav på NOx låg bakom vårt projekt om att kombinera Ecotuberna med SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) i den ena av pannorna under 2022. Resultatet blev mycket lyckat och därför har nu Econotre valt att gå vidare med en mer permanent installation till de båda pannorna. Vissa delar av försöksutrustningen kommer att kunna användas i det permanenta systemet, det handlar därför om en komplettering.

Beställningen är ett kvitto på att vi genomfört ett lyckat testprojekt under 2022. Kombinationen av så kallad stegad lufttillförsel och SNCR är ett unikt adelsmärke för Ecotube-systemet – två tekniker för NOx-reduktion på en och samma gång, förklarar Jean Luc Coulbault, ECOMBs internationella projektchef från kontoret i Aix-les-Bains. Projektet kommer att starta under Q1 och beräknas vara klart under sommaren 2023. Beställaren Econotre är ett dotterbolag till det franska globala storbolaget SUEZ. Ordervärdet uppgår till ca 2,2 MSEK.

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se

Kort om ECOMB AB (publ):

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB ska övergödda sjöar och hav med döda bottnar syresättas med en egenutvecklad mobil teknik. ECOMB grundades 1992 och har ca 2000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län. Mer om bolaget: www.ecomb.se

Prenumerera

Dokument & länkar