Mjukvara som stärker oss / Software making us stronger

ECOMB och det svenska företaget Heat Management har inlett ett samarbete rörande driftanalys av förbränningsanläggningar. De enorma mängder data som produceras av alla sensorer i en förbränningsanläggning kräver specialiserad mjukvara för ”Big Data”-analysen och för att finna samband mellan parametrar. Heat Managements mjukvara och expertis att analysera resultaten kommer att lyfta våra panndiagnoser till en högre nivå av detaljinformation och kvantifiera besparingarna med ECOMBs produkter. Detta kommer underlätta för beslutsfattarna i inköpsprocessen.

Om Heat Management

Heat Management har sina rötter i de två svenska företagen Infrafone AB och SootTech AB. Heat Management tillhandahåller optimeringslösningar för förbränningsanläggningar, såsom CFD (Computational Fluid Dynamics), Big Data driftanalys samt teknik för renhållning av värmeöverförande ytor och avgasreningsutrustning.

www.heatmanage.com

ECOMB and the Swedish company Heat Management have agreed to cooperate on operational analysis of combustion plants. The very large amounts of data collected from all sensors in a combustion plant require specialized “Big Data” software to monitor the boiler operation and find useful correlations between parameters. Heat Management’s software and expertise in analyzing the results will add essential and detailed information to our boiler studies and quantify the plant savings from ECOMB products. This will help decision makers in the purchasing process.

About Heat Management

Heat Management has its roots in the two Swedish companies Infrafone AB and SootTech AB. Heat Management supplies power plant optimization solutions through CFD (Computational Fluid Dynamics), Big Data operation analysis and technologies for cleaning of heat transfer surfaces and flue gas cleaning equipment.

www.heatmanage.com

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se

Kort extrakt om ECOMB AB (publ)

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I bifirman Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för produktion av väte och syre genom elektrolys. Syrgasen kan med fördel användas för syresättning av döda havsbottnar medan den ”gröna” vätgasen kan säljas på marknaden, t.ex. som fordonsbränsle. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på AktieTorgets lista. Bolaget är lokaliserat i Södertälje.   

Om oss

ECOMB bedriver verksamhet inom energi- och miljöområdet, där bolaget levererar en patenterad teknik - Ecotube-systemet - som effektiviserar förbränningsprocessen och minskar utsläpp från fastbränsleeldade ångpannor.

Prenumerera

Dokument & länkar