Sista dag för handel i BTA

Report this content

ECOMB AB (publ) meddelar att Nyemissionen, dels en Företrädesemission (”Företrädesemissionen”) till Bolagets befintliga aktieägare och dels en Riktad emission (”Riktade emissionen”) till de privata investerarna Tobias Schön och Gerhard Dal, registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) är den 14 januari 2021. Utsökningsdagen för BTA är den 18 januari 2021.

Den Riktade emissionen bestod av 4 500 000 st aktier, vilket innebär att antalet aktier ökar från 18 846 002 st till 23 346 002 st aktier, när BTA omvandlas till nyemitterade aktier. Företrädesemissionen bestod av 15 076 800 st aktier, vilket innebär att antalet aktier ökar från 23 346 002 st aktier till 38 422 802 st aktier när BTA omvandlas till nyemitterade aktier.

I Nyemissionen sammantaget, den Riktade emissionen och Företrädesemissionen tillsammans, ökar Bolagets antal aktier med 19 576 800 st aktier, från 18 846 002 st aktier till 38 422 802 st aktier. Detta motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 1 957 680 SEK, från 1 884 600,20 SEK till 3 842 280,20 SEK.

Genom Nyemissionen tillförs ECOMB AB (publ) 8 809 560 SEK i likvida medel, motsvarande ca 8,5 MSEK efter avdrag för emissionskostnaderna.

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se

Kort om ECOMB AB (publ):

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för selektiv syresättning av övergödda sjöar och hav med döda bottnar. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.

Prenumerera

Dokument & länkar