Stor fransk reservdelsorder

ECOMB har fått en beställning från Paris, en ny större reservdelsorder. Fjärrvärmeanläggningen i centrala Paris ägs av CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain) och Ecotube-systemet installerades i de båda koleldade pannorna 2008 resp. 2009. Pannorna, vardera på hela 270 MW (1/4 kärnkraftverk) har konverteras från kol till biobränsleeldning, både s.k. svarta och vita pellets. Bristen på pellets med bra och stabil kvalitet har emellertid medfört att man tvingats gå tillbaks till att elda kol denna eldningssäsong.  Ecotubernas storlek, i synnerhet längden, är till viss del alltid proportionell mot pannornas storlek och här installerades de längsta Ecotuber vi hittills tillverkat – 9,3m långa. Ordervärdet uppgår totalt till ca 1,3 MSEK och leveransen kommer att ske under Q1 i år.

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se

Denna information är sådan information som ECOMB AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2018.

Kort extrakt om ECOMB AB (publ)

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I bifirman Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för produktion av väte och syre genom elektrolys. Syrgasen kan med fördel användas för syresättning av döda havsbottnar medan den ”gröna” vätgasen kan säljas på marknaden, t.ex. som fordonsbränsle. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på AktieTorgets lista. Bolaget är lokaliserat i Södertälje.   

Om oss

ECOMB bedriver verksamhet inom energi- och miljöområdet, där bolaget levererar en patenterad teknik - Ecotube-systemet - som effektiviserar förbränningsprocessen och minskar utsläpp från fastbränsleeldade ångpannor.

Prenumerera

Dokument & länkar