Bokslutskommuniké 2002 - Econova fortsätter att växa, föreslår utdelning med 50 % av vinsten

Bokslutskommuniké 2002 Econova fortsätter att växa, föreslår utdelning med 50 % av vinsten. Miljöföretaget Econova omsatte under året 298,9 MSEK (168,4), vilket överstiger helårsomsättningen för 2001 med 130,5 MSEK. Knappt hälften av tillväxten är hänförlig till under året förvärvad verksamhet. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade för helåret med 46 % till 47,0 MSEK (32,3). Resultatet efter finansiella poster för år 2002 uppgick till 43,4 MSEK (35,0). Omsättningen under fjärde kvartalet 2002 uppgick till 69,0 MSEK (27,0). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 39 % till 5,0 MSEK (3,6) för perioden. Styrelsen föreslår att bolaget ska dela ut 50 % av vinsten, 1,40 per aktie till ägarna. Affärsområde Energy Affärsområde Energy fortsätter att utvecklas starkt. Under året sålde affärsområdet varor och tjänster för 131,5 MSEK (35,9), och under fjärde kvartalet för 48,4 MSEK (9,9). Rörelseresultatet uppgick till 31,6 MSEK (13,2) för hela året och till 9,6 MSEK (2,1) för fjärde kvartalet. Produktion har nu påbörjats vid anläggningar i Portugal och Finland. Förhandlingar pågår med kunder i ytterligare ett antal länder. Orderstocken har under perioden utvecklats väl och 15 nya kontrakt har tillkommit under senaste kvartalet. Affärsområde Garden Affärsområde Garden utvecklas planenligt. Under året sålde affärsområdet varor och tjänster för 167,4 MSEK (132,4) och under fjärde kvartalet 20,5 MSEK (17,0). Rörelseresultat före jämförelsestörande poster uppgick till 25,5 MSEK (21,4) för hela året och för fjärde kvartalet -1,1 MSEK (3,4). Affärsområde Garden har genom investering i ny produktionslinje vid anläggningen i Järle ökat anläggningens produktivitet med 30 %. Affärsområde Biotech Etableringen av Econovas tredje affärsområde Econova Biotech har inletts under fjärde kvartalet. Biotech kommer i första hand att arbeta med att skapa lokala kretsloppslösningar i samarbete med övriga affärsområden i koncernen. Ett viktigt område är omhändertagande och förädling av kommunala vatten - och avloppsslam. Biotech har också utvecklat deponisäkring med flera material ur olika restprodukter för återställande av deponier. Affärsområde Biotech kommer att särredovisas som eget affärsområde under 2003. För ytterligare information: Robert Taflin, VD, Econova AB. Telefon 08-444 98 72, 070-669 43 60 Ytterligare information om företaget finns på bolagets hemsida www.econova.se Econovas affärsidé är att i ett slutet kretslopp kostnadseffektivt och med största hänsyn till miljön tillvarata organiska bi- och restprodukter från industri och samhälle samt att förädla dessa till miljövänliga biobränsle- och trädgårdsprodukter. Bolagets tre affärsområden är verksamma inom produktion och försäljning av biobränsle, trädgårdsprodukter, nyttiggörande av bi- och restprodukter samt deponisäkring. Econova är i ett expansivt skede då efterfrågan på bolagets tjänster och produkter är stor. Econova är idag etablerat i Sverige, Norge, Finland och Portugal. Koncernen omsätter idag ca 300 MSEK och har ca 140 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT01140/wkr0001.pdf Hela Bokslutskommuniken

Dokument & länkar