Delårsrapport för första kvartalet 2003

Pressmeddelande Delårsrapport för första kvartalet 2003 Econovas vinst ökade med 30 % under första kvartalet Miljöföretaget Econovas omsättning ökade under första kvartalet med 46 % till 95,3 MSEK (65,1). Vinsten före skatt ökade med 30 % till 9,1 MSEK (7,0). Hela omsättnings- och vinsttillväxten är organisk. Den lägre vinstmarginalen förklaras av att en stor del av ökningen är handel med biobränslen, som har lägre vinstmarginal än Econovas övriga produkter och tjänster. Econova Biotech Affärsområde Biotech har under sitt första kvartal omsatt 4,9 MSEK. Rörelseresultatet blev 2,1 MSEK. Under kvartalet har flera nya avtal tecknats. Econova Energy Under första kvartalet omsatte affärsområde Energy 54,4 MSEK (31,4 MSEK) vilket är en tillväxt om 73 %. Rörelseresultatet uppgick till 4,9 MSEK (5,8). Det försämrade resultatet beror huvudsakligen på att marginalerna för biobränslehandeln har sjunkit. Dessutom har resultatet påverkats av initialkostnader vid etableringar i Finland och Portugal. Under perioden har tillstånd meddelats för en ny återvinningsanläggning utanför Härnösand och ett avtal slutits med Hylte kommun som ger Econova möjlighet att bedriva verksamhet på Hylte kommuns deponi. Econova Garden Affärsområde Garden omsatte under första kvartalet 35,9 MSEK (33,7) med ett rörelseresultat om 6,0 MSEK (5,3). Resultatförbättringen har varit möjlig tack vare att investeringen i en ny förpackningslinje i Järle förbättrat produktiviteten, med förbättrade marginaler som följd. För ytterligare information: Robert Taflin, VD, Econova AB. Telefon 08-444 98 72 eller 070-669 43 60 Ytterligare information om företaget finns på vår hemsida www.econova.se Econovas affärsidé är att i ett slutet kretslopp kostnadseffektivt och med största hänsyn till miljön tillvarata organiska bi- och restprodukter från industri och samhälle samt att förädla dessa till miljövänliga biobränsle- och trädgårdsprodukter. Bolagets tre affärsområden är verksamma inom produktion och försäljning av biobränsle, trädgårdsprodukter, nyttiggörande av bi- och restprodukter samt deponisäkring. Econova är i ett expansivt skede då efterfrågan på bolagets tjänster och produkter är stor. Econova är idag etablerat i Sverige, Norge, Finland och Portugal. Koncernen omsätter idag ca 400 MSEK och har ca 130 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01490/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar