Årsredovisning samt kompletterade dokument till årsstämma

Report this content

EcoRub AB (publ) avger här, av styrelsen, antagen årsredovisning.

Styrelsen avger härmed årsredovisning för 2019, 

EcoRubs årstämma kommer att, som tidigare kommunicerats i kallelsen, hållas digitalt. Särskild instruktion till hur anmälda deltagare kopplar upp sig mot mötet bifogas. 

Mats Allansson

styrelseordförande

+46 705675620

mats.allansson@gmail.com 

Ecorub’s business idea is to lead the development and create values in turnover of recycled rubber and plastics into new unique materials. The new raw material makes vital improvements in many areas which gives our customers increased competition on the road to global circular economy.  

.