Årsstämman är flyttad

Report this content

Styrelsen har beslutat att flytta på årsstämman på grund av att den sammanfaller med sista dagen för teckningstiden för de vederlagsfria teckningsoptionerna. 

Styrelsen för Ecorub anser det lämpligt att den pågående emissionen är slutförd när årsstämman ska hållas. På grund av helgdagar under maj har styrelsen bestämt att fredagen den 14 juni är första lämpliga dag.

Stämman sker i bolagets lokaler i Hökmark kl 13.


Åke Paulsson

CEO

ake.paulsson@ecorub.se 

+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Prenumerera

Dokument & länkar