Avsiktsförklaring om köp av industrifastighet

Report this content

EcoRub AB  har undertecknat en avsiktsförklaring om köp av en industrifastighet i Skellefteå kommun.

EcoRub AB har för avsikt att köpa ett f.d. bageri i Hökmark i närheten av Lövånger inom Skellefteå kommun. Fastigheten är på över 6 000 kvadratmeter. Bolaget har för avsikt att hyra ut delar av ytorna för att täcka driftkostnader, mm. EcoRub kommer troligen inte de närmsta åren ha behov av alla ytorna. Köpeskillingen är på 4,5 miljoner och bolaget har en kortsiktig finansiering klar med styrelsens ordförande Svante Larsson och bolaget kommer att arbeta för en mera långsiktig finansiering med bland annat banklån.

Vår förhoppning är att vi genom uthyrning av lediga lokaler kommer att få låga egna hyreskostnader och på så sätt få andrum att utvecklas utan onödig press. Fastigheten ägs idag av Fazer Bageri AB. Fastigheten är tömd och vi har idag ingen hyresgäst klar.  Övertagandet planeras till mitten av april 2018. Planen är att såväl laboratorium som produktion ska förläggas i lokalerna.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018.

Åke Paulsson

VD

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar