Beslut om riktad emission

Styrelsen har beslutat om en riktad emission om 1 M SEK.

Patrik Nordenhed i Söderköping erbjuds  6 250 000 B aktier till ett pris om 0,16 SEK via en riktad emission. Beslutet om en riktad emission har tagits för att säkra vår finansiering.

Teckningskursen är den samma som teckningskursen för TO4. Styrelsen fann att det inte är möjligt av många skäl att genomföra en ytterligare emmission genom att utge vederlagsfria teckningsoptioner. Bland dessa är tidsaspekten, det ytterligare arbete som måste lägga ned och osäkerheten om hur marknaden skulle reagera på en ytterligare omgång.  Emissionskostnaden beräknas till 5 000 kr och är därmed hälften av vad en ny omgång med vederlagsfria teckningsoptioner skulle bli(exklusive merarbete). Det kan också vara bra för företaget att ha en ytterliga ägare med lite större ägarandel (4 -5 %).

Genom lösen av teckningsoptioner ökar det totala antalet utestående B-aktier i EcoRub med  till 141 931 945 stycken. Aktiekapitalet ökar därmed med 156 244 kronor till 3 548 222 kronor.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj  2019.

Åke Paulsson

CEO

ake.paulsson@ecorub.se 

+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar