Bracknor avstår från att kräva återstående Trancher

EcoRub har fått meddelande om att Bracknors verksamhet  begränsats.

Bracknor Fund Ltd har idag meddelat att de inte kräver att få de två kvarstående trancherna genomförda, som de har  rätt till enligt avtalet från oktober 2017. De säger sig ha nog med aktier för att kunna återlämna de 4,8 miljoner aktier de lånat av Åke Paulsson. Bracknor har meddelat att deras verksamhet inte har lagts ned, men att de inte längre tecknar nya avtal.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar