Bracknor Fund LTD har påkallat konvertering till aktier

I enlighet med ingånget finansieringsavtal  och utbetalningen av första trancnen som är ett konvertibelt lån har nu de första två posterna påkallats för konvertering till aktier.

Tranchen som var på 250 000 € är uppdelad på 25 poster. Två av dessa ska nu konverteras till aktier. Konverteringskursen är 90 procent av kursen för den lägsta dagskursen under 15 handelsdagar som föregår dagen för begäran om konvertering som var 2018 01 15.

Kursen blev 0,50 kr och motsvarar 388 788  aktier med ett  värde av 194 394 kr. Det innebär att antalet aktier ökar från 51 826 667 aktier till 52 215 455 aktier, vilket motsvarar en utspädning om 0,7 procent.

 

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2018.

Åke Paulsson
Vd

ake.paulsson@ecorub.se 
070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar