BRACKNOR FUND LTD'S KONVERTERING TILL AKTIER HAR GENOMFÖRTS

I enlighet med ingånget finansieringsavtal  och utbetalningen av första trancnen som är ett konvertibelt lån har nu de första två posterna  konverterats till aktier.

Tranchen som var på 250 000 € är uppdelad på 25 poster. Två av dessa har nu  konverteras till aktier. Konverteringskursen är 90 procent av kursen för den lägsta dagskursen under 15 handelsdagar som föregår dagen för begäran om konvertering som var 2018 01 15.

Kursen blev 0,50 kr och motsvarar 388 788  aktier med ett  värde av 194 394 kr. Det innebär att antalet aktier ökar från 51 826 667 aktier till 52 215 455 aktier, vilket motsvarar en utspädning om 0,7 procent.
 


Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar