EcoRub AB: Nyemission i EcoRub övertecknad

Report this content

EcoRub AB avslutade tisdag den 15 juni sin företrädesemission. Emissionen om 9,4 MSEK tecknades till 17,0 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 181 %. Med anledning av den kraftiga överteckningen har styrelsen beslutat att nyttja möjligheten att utöka emissionen med överteckningsoptionen som var en del av villkoren i emissionen. EcoRub tillförs därmed ytterligare 1,6 MSEK, vilket innebär att bolaget totalt tillförs 11 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas till 0.6 MSEK. Emissionen tecknades till 81 procent med stöd av teckningsrätter.

- Det känns förstås mycket bra att emissionen har fulltecknats. Med medel från emissionen får vi resurser för ökad försäljning såväl i Sverige som utomlands, säger Isac Andersson VD i EcoRub. Vi har ett mycket bra produktsortiment för plastindustrin, en industrisektor som idag har brist på råvaror och där vi kan tillföra ett unika cirkulära material som passar ett flertal olika typer av slutprodukter. Med en bra kapacitet i tillverkningen har vi möjlighet att väsentligt skala upp vår verksamhet under kommande år. Det kapital vi erhållit i emissionen kommer att vara en bra injektion för att nå våra högt ställda mål.

Fördelning av units kommer att ske i linje med de kriterier som angavs i emissionsmemorandumet. Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning skickas ut under innevarande vecka.  Tilldelning kommer endast att ske till de investerare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och därutöver ansökt om ytterligare tilldelning i emissionen. Övriga investerare kommer inte att kunna beredas någon tilldelning.

Handel med utställda BTU kommer att ske till dess att aktierna och teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av juli 2021.

Genom emission av 46 881 457 units i företrädesemissionen och ytterligare 8 000 000 units via överteckningsoptionen ökar antalet aktier efter registrering till totalt 242 407 284 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 1 372 036,425 kronor till 6 060 182,10 kronor.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2021.

Isac Andersson

CEO

+46 70- 399 71 07

isac.andersson@ecorub.se

Ecorub AB

Hökmark 114

932 93 Lövånger

EcoRub är ett greentech-bolag som producerar återvunna pellets designade för formsprutning, strängsprutning och kalandrering. Bolagets återvunna material utvecklas och produceras med materialegenskaper som inrymmer material med gummits elasticitet till styvheten hos hårda plaster. Ecorub är en producent av återvunnet plast- och gummimaterial som möjliggör återvunna alternativ för den cirkulära ekonomin. Bolaget grundades 1995 och har sin fabrik i Lövånger.

Prenumerera