Ecorub anlitar en extern resurs för att skapa en säljmotor

Report this content

I våras genomförde Ecorub en tillväxtanalys enligt Ahrens "Rapid Growth Concept" med hjälp av ett lokalt företag,  Affärsliv w3 AB. Sedan dess har vi åtgärdat de svaga sidor som fanns och tar nu itu med den stora utmaningen att skapa en säljmotor.

Ecorub's starka sidor är:  en unik produkt, är rätt i tiden och att vi har lång erfarenhet. Vi har med hjälp av ISO skapat rutiner, processer och ledningsstrukturer. Ecorub har sedan i somras verkat i enlighet med ISO 9001 och ISO 1400. 

Tillväxtanalysen visade att personalen är mycket väl motiverad. Vi kunde konstatera att en stark vilja för tillväxt finns i företaget och att ett starkt engagemang för TPRR finns i organisationen. Hela organisationen hjälps åt med de utmaningar vi står inför. Dessa faktorer var mycket entydiga i tillväxtanalysen.

Nu är utvecklingsarbetet igång. De tre första materialen är rapporterade till REACH/Kemikalieinspektionen och fler är under handläggning. Vi har förvandlat  avfall till försäljningsbara handelsvaror. Nu först är organisationen klar för att på allvar ta itu med försäljningsarbetet.

På den extra bolagsstämman den 18/11 kommer det att beslutas om ett ägardirektiv. Det blir basen för försäljningsarbetet.

Ecorub gör nu en kraftfull satsning med att etablera en helt ny säljorganisation som har som uppgift att bära ut informationen om TPRR och skapa förutsättningen för en fördubbling av försäljningsvolymen från ett år till nästa. 

I och med detta skapas också förutsättningar för att vi ska kunna få tillfredsställande finansieringsmöjligheter. 

Vi har genomfört en grundlig analys av vart vi måste gå och nu tar vi genom denna satsning nödvändiga steg för att nå vår marknad. Vi anlitar en extern resurs som skall hjälpa oss att analysera nuläget, skapa en realistisk plan och bygga en säljorganisation som hjälper oss att nå nödvändiga mål så snabbt som möjligt.

Vi skapar en ny säljmotor som skall ta vår TPRR ut i världen.

Åke Paulsson

CEO

ake.paulsson@ecorub.se 

+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):

Ecorubs affärside är att leda utvecklingen och skapa värde i omvandling av återvunnet gummi- och plast till nya unika material. Den nya råvaran - TPRR - ger vitala förbättringar i prestanda på flertal områden vilket ger våra kunder ökad konkurrenskraft på väg mot en global cirkulär ekonomi.

Prenumerera