Ecorub erhåller lån från Svante Larsson

Report this content

Likviditeten säkrad ett halvt år för driften av företaget. 

Styrelseledamoten Svante Larsson har ställt till förfogande en lånefacilitet med ett maximalt belopp på 3 milj. kr att utnyttjas fram till halvårsskiftet 2020.  Första delutbetalningen har skett om 0,5 milj kr. Räntan är 5 % och återbetalnings sker när likviditet för det finns.

Åke Paulsson

CEO

ake.paulsson@ecorub.se 

+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):

EcoRub är ett miljöteknikföretag.

Ecorubs affärside är att leda utvecklingen och skapa värde i omvandling av återvunnet gummi- och plast till nya unika material.

Den nya råvaran - TPRR - ger vitala förbättringar i prestanda på flertal områden vilket ger våra kunder ökad konkurrenskraft på väg mot en global cirkulär ekonomi.

Prenumerera

Dokument & länkar