EcoRub har fått en ytterligare order till SAAB Gripen

Report this content

EcoRub ska göra en ytterligare leverans av skyddsmattor. 

Detta är Ecorubs sjunde leverans av skyddsmattor till SAAB Gripens vingar.

Skyddsmattorna används för att förhindra att vingarna skadas när underhåll utförs. Denna leverans är till 37 flygplan. Leveransen kommer att ske under juni månad. Ordern är värd ca 400 000 kr.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2019 

Åke Paulsson

CEO

ake.paulsson@ecorub.se 

+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Prenumerera

Dokument & länkar