Ecorub initierar ett kluster

Report this content

North Sweden Cleantech och en rad andra organisationer deltar i ett klusteruppbygge.

EcoRub AB är medlem i North Sweden Cleantech och via den organisationen skall ett kluster byggas upp med syfte att skapa ett samarbete med plast- och gummiföretag i Norra Norrland för att utveckla och tillverka  produkter med hög halt av återvunna polymerer.

EcoRub är också medlem i FKG (Fordons Komponent gruppen) och FKG kommer också att delta i detta kluster för att skapa samarbete med tillverkare och fordonsindustri för produkter av återvunna polymerer.

SDAB (Svensk Däckåtervinning AB) deltar i klustret och Fredrik Ardefors (vd) säger:

-”SDAB ser stora potentialer i materialet och kommer att avdela särskilda resurser för att  kunna understödja produkt- och marknadsutveckling med återvunnet däckgummi. Livscykelanalyser visar att materialet sparar miljö och CO2 jämfört med många alternativ och materialet är dessutom prismässigt konkurrenskraftigt. Inte minst i samband med ’overshoot-day’ måste vi göra vad vi kan för att minska nyuttag av jungfruliga resurser och då är användning av 90.000 ton däck årligen en outnyttjad jätteresurs.

Sverige har möjlighet att bli ledande på detta område och nu arbetar EcoRub och SDAB aktivt för att knyta industriella partner till ett nytt kluster. Det handlar främst om företag som använder jungfrulig plast idag och som utifrån miljö och ekonomi vill gå vidare.”

ETRA (European Tyre REcyclers Association) är en medaktör för att sprida marknaden ut i Europa.

Arbetet har påbörjats nu och vi söker i första hand norrländska plast- och gummiföretag som vi ansluta sig till klustret.

Åke Paulsson

CEO

ake.paulsson@ecorub.se 

+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Prenumerera

Dokument & länkar