EcoRub kommer att kalla till extra bolagsstämma

Ecorub har tidigare aviserat att gratis teckningsoptioner skulle utdelas till samtliga delägare. För att göra detta måste styrelsen ha ett utökat bemyndigande.

På årsstämman i juni 2018 bestutades att styrelsen hade mandat att besluta om emissioner, mm till ett värde av 20 miljoner SEK.

Den planerade utdelningen av teckningsoptioner sker till innehavare av totalt 63 927 693 aktier. En sådan utdelning kommer att överstiga bemyndigandet på 20 miljoner SEK.

Kallelse till stämman kommer senare.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera