Ecorub kvartalsrapport Q3 2021

Report this content

• Vi ser en försäljningsökning mot förra årets tredje kvartal på ca 77 %. Detta är tack vare projektet med
Odin Target samt ökad försäljning av Safety Grip (ca 121 %). Försäljningsökningen gäller inom Arbergo
som vi förutspådde i Q2.
• Organisationsförändringen ger resultat i minskade kostnader.
• Inlösen av tidigare utställda optioner gav ett tillskott på 4 568 940 kr.
• Emissionskostnaden blev cirka 580 000 kr, beräknad kostnad var 600 000 kr.
• Övriga intäkter är större än föregående år till följd av att det aktiverade arbetet avsåg hela 2020
fram till september.
• Högre elkostnader på grund av högre elpris.
• Vi har investerat i egen UV-utrustning där material testas mot UV-strålning för att se deras
väderbeständighet.
• Vi kan nu tillverka och testa eget filament i investerad labbutrustning

SIFFROR I KORTFORM
 

Jan-Sept 2021 Jan-Sept 2020 Jul-Sept 2021 Jul-Sept 2020
Nettoomsättning för perioden 1 979 091 1 944 311 703 415 397 524
Resultat efter finansnetto -5 328 054 - 5 380 538 -1 862 224 - 841 854
Antalet aktier 254 628 244 160 278 485 254 628 244 160 278 485
Resultat per aktie -0,02 kr -0,03 kr -0,01 kr -0,01 kr
Likvida medel vid periodens slut 11 976 594 556 888 11 976 594 556 888VD-kommentar till perioden
Här kommer min andra kvartalsrapport för Ecorub. Det stora jobbet med organisationsförändringen börjar nu få full
kraft, vilket för kvartalet resulterat i minskade personalkostnader med 200 000 kr och att vi stärkt vår säljorganisation
vilket resulterat i en ökad försäljning.
Vi fick ett finansiellt extratillskott på grund av tidigare utställda optioner, vilket gör att vi kan tidigarelägga framtagandet
av material för additiv tillverkning i form av filament. De första materialen är nu under utvärdering hos kund.
Detta är extra spännande då denna bransch spås växa med 1 000 % kommande tre år. Dessa material kommer att finnas
på marknaden redan under Q1 2022 och demonstreras på plastmässan Plastteknik Nordic i Malmö 1-2 december.
Vi kommer naturligtvis att utveckla fler material under första halvåret 2022, för att ha en mer komplett materialportfölj
hösten 2022.
Med stolthet presenterar vi nu huvuddragen i vår affärsstrategi ”Ecoway 2024” med fokus på kundcirkularitet™.
Kundcirkularitet™ har vi skapat för att stötta tillverkande industriföretags cirkulära mål och med ett lokalt materialperspektiv.
Alla inblandade blir därmed vinnare.
- Kunderna kan genom EcoRubs materialcirkulation minska sina inköp av nytt material och minska sin
klimatpåverkan då spill och materialreturer ej längre behöver skickas till förbränning.
- EcoRub kan återcirkulera material direkt till kunderna eller använda materialet i vår TPRR® produktion.
- Klimatet vinner då CO2 utsläpp reduceras.
Kundresponsen för konceptet kundcirkularitet™ överträffar våra förväntningar.
Mer om detta kan ni läsa i ”The Ecoway 2024”.
Detta öppnar upp för nya affärsmöjligheter, stärker våra kundrelationer och direkt ökar våra intäkter.
Genom kundcirkularitet™ kommer vi att kunna erbjuda fler tjänster och långsiktiga samarbeten tillsammans
med våra kunder.
Under Q3 gjordes flera investeringar för att höja vårt FoU labb, vilket nu ger mycket större möjligheter att hjälpa
våra kunder att utveckla specifika material för deras önskemål.
Det är verkligen kul och spännande att vara VD för EcoRub då hela världen söker en väg framåt i linje med våra
produkter och företagen letar egen cirkularitet.

 


 

Isac Andersson

CEO

+46 913-247 80

+46 913-247 81

+46 70-399 71 07

isac.andersson@ecorub.se

EcoRub är ett greentech-bolag som producerar återvunna pellets designade för formsprutning, strängsprutning, 3D och kalandrering. Bolagets återvunna material utvecklas och produceras med materialegenskaper som inrymmer material med gummits elasticitet till styvheten hos hårda plaster. Ecorub är en producent av återvunnet plast- och gummimaterial som möjliggör återvunna alternativ för den cirkulära ekonomin. Bolaget grundades 1995 och har sin fabrik i Lövånger.

Prenumerera

Dokument & länkar