EcoRub senarelägger årsstämman till den 30 juni 2021

Report this content

EcoRub AB meddelar härmed att bolagets årsstämma senareläggs. Årsstämman är planerad att hållas den 30 juni 2021.

Bakgrunden till senareläggningen av årsstämman är administrativa skäl. Det ursprungliga datumet för årsstämman var den 16 juni 2021.

 

För mer information vänligen kontakta:

Anders Färnlöf, styrelseordförande

anders.farnlof@sdab.se

Isac Andersson, VD

Isac.andersson@ecorub.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 maj 2021 kl. 11:00 CEST.

Kort om EcoRub AB

EcoRub AB är ett green-tech företag med en unik teknik i att skapa nya insatsmaterial till form- och stängsprutning. Våra material går under namnet TPRR®. (thermoplastic recycled rubber) och består uteslutande av återvunnen plast och återvunnet gummi. Genom olika kombinationer får vi fram TPRR® med unika egenskaper från segt, slagtåligt till elastiskt.  

Prenumerera