Ecorub skickar råvara för kanalinfodring

Report this content

Ecorub har skickat 2,5 ton råvara till Rumänien för ett fullskaleförsök.

Ett Rumänskt företag med verksamhet inom gummibranschen vill producera Eco-Elast duk för infodring av dammar och bevattningskanaler. Deras förfrågan har sin grund i att Rumänien samt kringliggande länder har ett stort antal gamla dammar och hundratals kilometer kanalsystem som byggts med hjälp av platsbefintliga jordmassor. Rumänska staten agerar nu för att minska riskerna för ras genom att förstärka ett stort antal av dessa dammar och kanaler.Ecorub och vår rumänska producent arbetar för att vårt förslag ska accepteras.

EcoRub ser stor potential i detta projekt då det finns stora likheter med utförda byggprojekt i nordvästra USA. Där har man under drygt 15-år lagt hundratals kilometer duk av Eco-Elast vid infodring av dammar och kanaler.                      

Eco-Elast är således en tekniskt utprovad samt ekologiskt hållbar lösning. Till ett konkurrenskraftigt pris. Vilket ligger i linje med uttalade miljökrav. Den första leveransen av Eco-Elast material avser produktion för kommande upphandlingsmoment.


Åke Paulsson
CEO

ake.paulsson@ecorub.se 
+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar