EcoRub tar beslut om vederlagsfria teckningsoptioner

Styrelsen för EcoRub har beslutat ge ut teckningsoptioner

De slutliga villkoren kommer att fastställas på styrelsemöte under kommande vecka. Vi kommer inte att kunna erbjuda 1 teckningsoption per aktie vid detta tillfälle för då överskrider erbjudandet det maximala antalet aktier bolaget för tillfället får ge ut enligt registreringsbeviset. Regelverkat säger att vi måste räkna med att samtliga teckningsoptioner kan nyttjas. Likviden som inflyter ska användas som rörelsekapital och investeringar.

Vid föregående tillfälle, och vårt första tillfälle, som vederlagsfria teckningsoptioner gavs ut (november 2018) kom 86 % av de som nyttjade optionerna att utnyttja alla sina optioner - 100% av optionerna!  2 956 189,88 kr före emissionskostnar löstes in.

Vår lärdom av detta är att vi uppenbarligen missat att informera våra  två tusen delägare på ett bra sätt. Därför kommer vi denna gång att påminna brevledes alla delägare som finns på listan på avräkningsdagen.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2019 

Åke Paulsson

CEO

ake.paulsson@ecorub.se 

+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar