EcoRub tillförs 4,56 MSEK

Report this content

EcoRub tillförs 4,56 MSEK genom inlösen av teckningsoptioner utfärdade i samband med finansieringsavtal under 2017-2019 med European High Growth Opportunities Securitization Fund och Bracknor Fund Ltd.

De teckningsberättigade har utnyttjat möjligheten att teckna aktier och har sammanlagt tecknat 12 220 961 aktier av serie B i bolaget, varav 2 500 000 till en kurs om 0,35kronor, 4 861 111 till en kurs om 0,36 kronor och 4 859 850 till en kurs om 0,40 kronor. Utgivandet av 12 220 961 aktier av serie B innebär att aktiekapitalet ökar med 305 511,53 kronor vilket motsvarar en utspädning om 4,800 %.

Dessa avtal var tecknade långt före min och styrelseordförande Anders Färnlöf tid i Bolaget och som vi tidigare har kommunicerat så kommer vi inte använda denna typ av avtal i framtiden. Men eftersom dessa avtal var tecknade under perioden 2017-2019 så är det inget som vi kan påverka.

Detta stärker vår kassa ytterligare vilket gör att vi kan öka tempot i vår satsning ”The Ecoway 2024”.

Denna information är sådan som EcoRub är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-27 11:51 CET.

Isac Andersson

CEO

+46 70- 399 71 07

isac.andersson@ecorub.se

Ecorub AB

Hökmark 114

932 93 Lövånger

EcoRub är ett greentech-bolag som producerar återvunna pellets designade för formsprutning, strängsprutning och kalandrering. Bolagets återvunna material utvecklas och produceras med materialegenskaper som inrymmer material med gummits elasticitet till styvheten hos hårda plaster. Ecorub är en producent av återvunnet plast- och gummimaterial som möjliggör återvunna alternativ för den cirkulära ekonomin. Bolaget grundades 1995 och har sin fabrik i Lövånger.

Prenumerera