Ecorub visar vägen med produkter som tillverkas av TPRR® material

Ecorub investerar i verktyg  och maskiner för ca 0,5 MSEK för ändamålet och produkterna tillverkas för att marknadsföra TPRR® materialens unika egenskaper utan att avslöja externa projekt.         

Genom att visa fler produkter som tillverkats av TPRR® ökar intresset för att ställa om produktionen till våra miljövänliga TPRR material.

Tre utvalda konsument produkter tillverkas i första omgången, vilket dels visar möjligheterna med materialen men även produktionstekniska egenskaper som ger nya möjligheter till produktutveckling. Produkterna ska tillverkas i olika materialblandningar för att visa på spannet i möjligheter

Ecorub utvidgar i och med detta sin erfarenhetsbank kring TPRR® materialens produktionsegenskaper, vilket är nyckeln till korta ledtider för materialanpassning till kundens befintliga verktyg och maskiner.

Ecorub deltar i dagsläget i en rad intressanta projekt där TPRR® materialet är en förutsättning för att nå en ekologiskt hållbar produkt med bibehållen produktionsekonomi. Men information om projekten kan inte publiceras i dagsläget för de är sekretessbelagda. 

Plantsticka

I mars -19 inleds tillverkningen av plantstickan på bilden. I april inleds försäljningen via vårt distributionsnät. Plantstickans funktion är att man klämmer fast en fröpåse, eller skriver en text, som anger vad som har såtts på platsen. Den kommer att tillverkas i flera blandmaterial bestående av återvunnen plast, gummipulver, rörflen eller grot/trämjöl.

Med den vill vi så ett frö om vad som kan göras av återvunnet material !


Kompositplatta / trädgårdsplatta

I april-19 inleds produktionen av plattor till balkonger, garage, uteplatser mm.

Plattorna kommer att tillverkas av olika TPRR® material som består av återvunnet gummi, plaster och rörflen/ grot/trämjöl. 

Avsikten med produkterna är att visa att TPRR® materialen kan användas i ett brett spann av befintliga verktyg och maskiner, samt att omställningen är ekonomiskt och ekologiskt lönsam direkt från start.

.

Vi söker samarbetspartner för utomhuskrukor

Till hösten är det vår ambition att vi ska ha beständiga utomhuskrukor till försäljning som tål UV-ljus och tål att frysa.

De ska tillverkas i av en blandning av återvunnen plast, gummipulver, copolymerer och rörflen/grot/trämjöl.

Vi söker någon som kan hjälpa oss utforma krukorna, marknadsföra och distribuera dem.

Fler produkter som tillverkas i egen regi kommer att presenteras senare.

.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar