Ecorubs första TPRR® material registrerat som handelsvara

Ecorub har registrerat sitt första TPRR® material på REACH/Kemikalieinspektionen

Ecorub köper in återvunnet material som gummipulver och återvunnen plast. Dessa kategoriseras som avfall och får bara sälja av företag som har tillstånd att hantera avfall och till företag med liknande tillstånd. Ecorub har tillstånd att hantera 10 000 ton avfall per år.

Med registreringen av vårt första TPRR® material på REACH/Kemikalieinspektionen är den produkten inte längre ett avfall utan en handelsvara. Det görs genom att vi har en dokumenterad egenskapsmatris för detta material och att vi har egna mätningar och kontroller uppbackade av rutiner i enlighet med ISO 9001 och ISO1400.

Vårt första material är ett styvt och hårt material baserat på återvunnet gummi från bildäck och återvunna kapsyler från dricksflaskor. Detta material används till våra plantstickor. Materialet har produktnummer 501-99 och kommer att finnas till försäljning efter semesterperioden.

Vi har nästa material under registrering. Det är baserat på återvunnen EPDM och återvunnen emballageplast. Den första kunden för det material användet det som stötdämpning i gymutrustning. Det är en material som lämpar sig väl för inomhusprodukter som behöver lite elastiocitet.

Fler registerringar finns på väg!

Åke Paulsson

CEO

ake.paulsson@ecorub.se 

+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar