Erhållit ISO-certifiering för 9001 samt 14001

Report this content

EcoRub har har sedan 2019 ökat tempot på kvalitetsarbetet med målsättningen att bli ISO-certifierade. Efter en lyckosam revision i februari har vi nu erhållit certifikaten för ISO 9001 samt 14001. Att ISO-certifiera oss enligt de nya standarderna har varit en naturlig del i företagets kvalitetsarbete - där kundnyttan är central. 

EcoRubs kvalitetschef Hélen Mkandawire har på ett mycket förtjänstfullt sätt lett företaget igenom hela certifieringsprocessen. 


Susanne Stenmark VD

 

Denna information är insiderinformation som EcoRub AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20200527

Susanne Stenmark

VD

susanne.stenmark@ecorub.se

+46 70 399 71 07

Ecorub’s business idea is to lead the development and create values in turnover of recycled rubber and plastics into new unique materials. The new raw material makes vital improvements in many areas which gives our customers increased competition on the road to global circular economy.  

.  

Prenumerera

Dokument & länkar