• news.cision.com/
  • EcoRub/
  • European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin fjärde konvertering till aktier från andra tranchen

European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin fjärde konvertering till aktier från andra tranchen

Report this content

I enlighet med det finansieringsavtal med EHGOSF som publicerades 8:e oktober 2018 har de begärt konvertering av två notes från den andra tranchen

Den första tranchen var på 5 miljoner SEK och var uppdelad i femtio notes. Alla dessa notes är konverterade till aktier.

Den andra tranchen är på 2,5 miljoner SEK och är uppdelad på tjugofem notes. 14 notes av dessa har tidigare konverterats. Nu konverteras två ytterligare.  Värdet av dessa notes är sammanlagd 200 000 SEK. Konverteringskursen för den andra tranchen är 93% av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen enligt den officiella kurslistan för aktien i EcoRub under de 15 handelsdagar som föregår dagen för begäran om konvertering som var 2020 05 06.  Priset på de konverterade aktierna blir 0,09 SEK.

200 000 SEK motsvarar 2 222 222 B-aktier.  Det innebär en utspädning från 150 154 166 aktier till 152 376 388 aktier och motsvarar 1,48 procent.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra 6 maj 2020.

Susanne Stenmark

VD

susanne.stenmark@ecorub.se

+46 70 399 71 07

EcoRub AB (publ):

Ecorubs affärside är att leda utvecklingen och skapa värde i omvandling av återvunnet gummi- och plast till nya unika material. Den nya råvaran - TPRR - ger vitala förbättringar i prestanda på flertal områden vilket ger våra kunder ökad konkurrenskraft på väg mot en global cirkulär ekonomi.

Prenumerera

Dokument & länkar