European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin sjätte konvertering till aktier

I enlighet med det finansieringsavtal med EHGOSF som publicerades 8:e oktober 2018 har de begärt konvertering av tjugofyra notes. Därmed är alla notes konverterade.

Den första tranchen var på 5 miljoner SEK och var uppdelad i femtio notes. Tjugosex av dessa  har konverterats tidigare. Nu ska nu tjugofyra konverteras till aktier. Därmed är alla notes kopplade till första tranchen konverterade. Värdet av dessa notes var 2 400 000 SEK. Konverteringskursen för den första tranchen är 95 %  av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen enligt den officiella kurslistan för aktien i EcoRub under de 15 handelsdagar som föregår dagen för begäran om konvertering som var 2019 02 07.  Priset på de konverterade aktierna blir  0,16 SEK.

2 400 000 SEK motsvarar 15 000 000 B-aktier.  Det innebär en utspädning från 88 223 843 aktier till 101 223 843 aktier och motsvarar 17,0 procent.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar