• news.cision.com/
  • EcoRub/
  • European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin sjätte konvertering till aktier från andra tranchen

European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin sjätte konvertering till aktier från andra tranchen

Report this content

I enlighet med det finansieringsavtal med EHGOSF som publicerades 8:e oktober 2018 har de begärt konvertering av två notes från den andra tranchen.

Den första tranchen var på 5 miljoner SEK och var uppdelad i femtio notes. Alla dessa notes är konverterade till aktier.

Den andra tranchen är på 2,5 miljoner SEK och är uppdelad på 25 notes. 23 notes av dessa har tidigare konverterats. Nu konverteras yteeterligare två notes, vilket innebär att samtliga aktier från den andra tranchen är konverterade.  Värdet av dessa notes är sammanlagd 200 000 SEK. Konverteringskursen för den andra tranchen är 93% av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen enligt den officiella kurslistan för aktien i EcoRub under de 15 handelsdagar som föregår dagen för begäran om konvertering som var 2020-08-05.  Priset på de konverterade aktierna blir 0,13 SEK.

200 000 SEK motsvarar 1 538 461 B-aktier.  Det innebär en utspädning från 158 740 024 aktier till 160 278 485 aktier och motsvarar 0,97 % procent.

 

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra 6 augusti 2020.

Susanne Stenmark

CEO
susanne.stenmark@ecorub.se

EcoRub AB (publ) är ett clean-tech företag med en unik teknik i att skapa nya insatsmaterial till form- och stängsprutning. Våra material går under namnet TPRR®. (termoplastic recycled rubber) och består uteslutande av återvunnen plast och återvunnet gummi. Genom olika kombinationer får vi fram TPRR® med unika egenskaper från segt, slagtåligt till elastiskt.   

Prenumerera

Dokument & länkar