European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin tredje konvertering till aktier

I enlighet med det finansieringsavtal med EHGOSF som publicerades 8:e oktober 2018 har de begärt konvertering av sex notes.

Den första tranchen var på 5 miljoner SEK och var uppdelad i femtio notes. Tio av dessa  har konverterats tidigare. Nu ska nu sex konverteras till aktier. Värdet av dessa notes var 600 000 SEK. Konverteringskursen för den första tranchen är 95 %  av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen enligt den officiella kurslistan för aktien i EcoRub under de 15 handelsdagar som föregår dagen för begäran om konvertering som var 2019 01 09.  Priset på de konverterade aktierna blir  0,26 SEK.

600 000 SEK motsvarar 2 307 692 B-aktier.  Det innebär en utspädning från 80 801 062 aktier till 83 108 754 aktier och motsvarar 2,9 procent.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2019.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar