Flaggningsmeddelande i EcoRub AB (publ)

Report this content

Den tidigare kommunicerade kvittningsemissionen (pressmeddelande 2021-02-26 klockan 10:51) kommer att ha följande påverkan på ägarandelarna i EcoRub.

Genom den riktade kvittningsemissionen tillförs Svante Larsson 27 247 342 st aktier, Larssons tidigare innehav uppgick till 12 305 069 st aktier. Efter kvittningsemissionen kommer således Larssons innehav i EcoRub att uppgå till 39 552 411 st aktier vilket innebär 21% av aktierna tillika med rösterna i bolaget.

Kvittningsemissionen innebär inte att någon eller några andra aktieägare över- eller underskrider gränsvärdena.


Susanne Stenmark

CEO
susanne.stenmark@ecorub.se

EcoRub AB (publ) är ett green-tech företag med en unik teknik i att skapa nya insatsmaterial till tillverkningsindustrin. Våra material går under namnet TPRR®. (thermoplastic recycled rubber) och består av en hög grad av återvunnen plast och återvunnet gummi. Genom olika kombinationer får vi fram TPRR® med unika egenskaper från styvt, slagtåligt till segt, och elastiskt.  

 

Prenumerera