Första steget säkrat för EcoRubs material i Italien

Report this content

ETRA (European Tyres Recycling Association) har tillsammans med EcoRub AB och lokala företag i Turin bildat en aktionsgrupp för att introducera EcoRubs material till italiensk industri

Försöket som utfördes för att bekräfta att EcoRubs material gick att processa gick mycket bra. En stoppkloss och en glidskena till jalusier i metall som används för att skydda fönster och dörrar i markplan i städer testades. Stoppklossen skulle vara stötupptagande och glidskenan skulle ha låg friktion. I båda fallen blev Ecorubs produkter bättre än ursprungsprodukterna. Dessutom sjönk cykeltiden med ca 30% och energikostnaden med ungefär samma.

Nu har en överenskommelse slutits om att ETRA, EcoRub och lokala italienska företag ska gemensamt söka finansiering från EU för att bekosta ett projekt för att introducera EcoRubs formsprutningsmaterial till italiensk industri.

Första kunden har erhållits för produktion av delar till jalusierna. Strategin framåt är att omgående leta kunder som på samma sätt nöjer sig med att produkten fungerar bra. När EcoRubs laboratorium är i funktion kan tekniska mätvärden presenteras för mera krävande kunder.

Under kommande veckor ska en ansökan till EU formuleras och godkännas av de deltagande aktörerna.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Prenumerera

Media

Media