Fortsatta blickar mot byggindustrin och Italien-samarbete

Report this content

EcoRubs strategiska plan och målsättning är trots pågående pandemi att fördubbla omsättningen under 2021 och uppnå ett positivt resultat med bibehållen utvecklingstakt. 

EcoRub är ett green-tech bolag i den cirkulära värdekedjan med en unik förmåga att använda återvunnen plast och gummi till nya insatsmaterial. Vi skapar en helt ny materialkategori under namnet TPRR (Thermoplastic recycled rubber). Materialkaraktärerna spänner mellan styvt och slagtåligt till segt och elastiskt. Med TPRR kan EcoRubs kunder ersätta fossilbaserade material med återvunnen TPRR i sina konventionella produktionsmetoder och på så sätt kraftigt minska klimatpåverkan.


EcoRub har tillsammans med ett byggföretag arbetat fram en prototyp till syllist som nu är levererad för slutlig utvärdering i skarp miljö. Parallellt med detta sker utveckling av tätande och dämpande materialegenskaper i linje med rådande branschstandarder för att hitta fler möjligheter i byggsektorn. Byggindustrin saknar i dag cirkulära (återvunna) alternativ inom många områden. Byggbranschens behov av sådana lösningar bedöms som mycket stort.

Under hösten har samarbetet med formsprutade prover tillsammans med Ecophneus i Italien fortsatt. Ecophneus är med sin 60% marknadsandel, Italiens största företag för insamling, bearbetning och återvinning av uttjänta däck. Tillsammans med företagspartners tar de fram nya produkter för både den inhemska och för den internationella marknaden, såväl som för Nato. 

Prover av flera olika TPRR-material, som var formsprutade i samma verktyg, syftar till att ge mottagaren känslan för spannet i egenskaper hos de olika TPRR-materialen, från styvt och hårt till ett mer mjukt och elastiskt material. Proverna som har levererats har tagits emot mycket väl och ligger nu till grund för fortsatt produktifiering tillsammans med Ecophneus. Nästa steg är att identifiera vilka möjliga applikationsprojekt det finns för TPRR i Italien.

Susanne Stenmark

CEO
susanne.stenmark@ecorub.se 

EcoRub AB (publ) är ett green-tech företag med en unik teknik i att skapa nya insatsmaterial till form- och stängsprutning. Våra material går under namnet TPRR®. (thermoplastic recycled rubber) och består uteslutande av återvunnen plast och återvunnet gummi. Genom olika kombinationer får vi fram TPRR® med unika egenskaper från segt, slagtåligt till elastiskt.   

Besök oss i vår spännande vardag på Linkedin eller ta del av en närmare presentation på vår website

Prenumerera

Dokument & länkar