Halvårsrapport Ecorub AB

Report this content

SAMMANDRAG Q2

• Isac Andersson börjar som ny VD 23/4

• Nyemission genomförd med 182% teckning

• Sex stycken standardmaterial TPRR® är klara för serieproduktion

• Efterfrågan på återvunna material ökar och spås komma att öka ännu kraftigare i höst. TPRR® ligger definitivt rätt i tiden

• Covid-19 har fortsatt en negativ försäljningsinverkan för affärsområdet

Arbergo men vi ser en lättnad inför Q3

• Stor order med Odin Target skriven på arbetsplatsmattor för skjutbana.

• Flera LOI skrivna (BLB Industries, Sandviks Plast med flera)

• Positiva resultat med strängsprutning i TPRR®

• Lyckade tester med 3d-printing i stor skala i TPRR®.

• En stor organisationsförändring har påbörjats

           Jan-Jun 2021             Jan-Jun 2020             April-Jun 2021          April-Jun 2020

Nettoomsättning för perioden                                                        1 275 676                   1 350 398                  327 847                     682 183

Resultat efter finansnetto                                                             -3 465 840                 - 4 588 686                -1 842 121                - 2 283 442

Antalet aktier                                                                                187 525 927              158 740 024              187 525 927              158 740 024

Antal aktier under registrering                                                      54 881 356

Resultat per aktie                                                                            -0,02 kr                      -0,03 kr                     -0,02 kr                      -0,03 kr

Likvida medel vid periodens slut                                                  7 219 806                   227 917                     7 219 806                   227 917

VD-kommentar till perioden

Här kommer kvartalsrapporten för Q2. Mycket arbete återstår men man måste ibland stanna upp och reflektera över det arbete som vi hann med under mitt första kvartal som VD för Ecorub.

Vi lyckades med att teckna vår emission till 182%, vilket har skapat oss muskler för att genomföra det som vi skrev i vårt memorandum.

Vi lade grunden till och påbörjade den resa som vi på Ecorub kallar ”The Ecoway 2024”. Det påbörjade arbetet innebär att stärka upp vår säljorganisation och fortsätta med att utveckla fler standardmaterial och säkerställa i vilka fler produktionstekniker som vårt material går att använda till.

Effekten av vår kostnadsgenomgång och organisationsförändring syns redan nu i Q2 med att vi har minskat vår förlust med 1 122 844 kr. Effekterna av kommande förstärkning av säljorganisation förväntas komma under Q4.

Isac Andersson

CEO

+46 70- 399 71 07

isac.andersson@ecorub.se

Ecorub AB

Hökmark 114

932 93 Lövånger

EcoRub är ett greentech-bolag som producerar återvunna pellets designade för formsprutning, strängsprutning och kalandrering. Bolagets återvunna material utvecklas och produceras med materialegenskaper som inrymmer material med gummits elasticitet till styvheten hos hårda plaster. Ecorub är en producent av återvunnet plast- och gummimaterial som möjliggör återvunna alternativ för den cirkulära ekonomin. Bolaget grundades 1995 och har sin fabrik i Lövånger.

Prenumerera

Dokument & länkar