Halvårsrapport för EcoRub AB (publ) januari - juni 2019 är tidigarelagd och publiceras idag inom kort

Halvårsrapporten för Ecorub AB (publ) januari - juni 2019 är klar och publiceras därför inom kort.

Halvårsrapporten är klar och publiceras därför tidigare än aviserat.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar