Investeringsstöd har erhållits för investeringar i laboratorium

Report this content

EcoRub har ansökt om investeringsstöd för komplettering av ett laboratorium för utveckling av olika blandningar för olika användningsområden. Investeringen är på 1 650.000.

Länsstryrelsen i Västerbottens län har beviljat ett stöd som motsvarar 25 % av investeringen och stöd på 45% för några tredjeparts verifieringar av mätresultat. Totalt kan 418 750  erhållas som stöd. Bolaget har beställt laboratorieutrustning för tillverkning av pellets för formsprutning i laboratorieskala och en del mätinstrument redan

Ecorub har också sökt stöd för investeringar i produktionsutrustning. Vårt mål är att skaffa produktionsutrustning för en lång rad olika produktområden,  men till att börja med  i liten skala för att använda för utvecklingsarbete och marknadsföringsinsatser. Bolaget behöver kunna tillverka produkter för att visa på möjligheter och kunna göra initiala leveranser.

Investeringen är på närmare 5 miljoner varav 35% förväntas som stöd. Beslut om detta förväntas inom en månad.

Bolaget har beställt en maskin för tillverkning av pellets för formsprutning med en kapacitet av ca 1 ton/ timme och gjort första delbetalning på denna. Beräknas vara levererad kring halvårsskiftet. Total kostnad är cirka 1,5 miljoner.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2018.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Prenumerera

Dokument & länkar