Investeringsstöd har erhållits för investeringar i produktionsutrustning

EcoRub har ansökt om investeringsstöd förproduktionsutrustning. Investeringen är på 4 910 000.

Länsstryrelsen i Västerbottens län har beviljat ett stöd som motsvarar 25 % av investeringen. Totalt kan 1 227 500 erhållas som stöd. 

Vårt mål är att skaffa produktionsutrustning för en lång rad olika produktområden,  men till att börja med  i liten skala för att användas för utvecklingsarbete och marknadsföringsinsatser. Bolaget behöver kunna tillverka produkter för att visa på möjligheter och kunna göra initiala leveranser.

Bolaget har beställt en maskin för tillverkning av pellets för formsprutning med en kapacitet av ca 1 ton/ timme. Beräknas vara levererad någon av de första veckorna i september.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2018.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar