Kommuniké från extra bolagstämma i EcoRub

Report this content

Idag den 16 oktober hölls en extra bolagsstämma i EcoRub, stämman hölls vid företagets lokaler i Hökmark men gav även möjlighet till närvaro via digital lösning

Vid stämman beslutades att genomföra ändringar i bolagsordningen för följande punkter

  • Aktieslagen ändras till att endas ett aktieslag. EcoRub kommer i fortsättningen att endast ge ut B-aktier.
  • Aktiekapitalet skall ges möjlighet att öka från 4.006.798 kr till högst 16.027.193 kr
  • Antalet aktier ska kunna ökas från lägst 160.278.485 st till högst 641.113.940 st

Vidare beslutades att

  • Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  
  • Antalet konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, som berättigar till nyteckning av B-aktier i bolaget, som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara 25 miljoner SEK

Susanne Stenmark

VD

susanne.stenmark@ecorub.se

+46 70 399 71 07

EcoRub AB (publ) är ett clean-tech företag med en unik teknik i att skapa nya insatsmaterial till form- och stängsprutning. Våra material går under namnet TPRR®. (termoplastic recycled rubber) och består uteslutande av återvunnen plast och återvunnet gummi. Genom olika kombinationer får vi fram TPRR® med unika egenskaper från segt, slagtåligt till elastiskt.   

Besök oss i vår spännande vardag på Linkedin eller ta del av en närmare presentation på vår website

Prenumerera

Dokument & länkar