Köp av industrifastighet slutfört

EcoRub AB har undertecknat köpehandlingar för industrifastighet i Hökmark, Skellefteå Kommun.

Alla köpehandlingar för köpet av industrifastigheten undertecknades den 11 april 2018 . Betalning  av köpeskilling skedde vid undertecknandet av köpehandlingarna och tillträde till fastigheten  har erhållits. Köpeskillingen är på 4,5 miljoner och har finansierats genom lån från bolagets styrelseordförande Svante Larsson. Lånet löper tillsvidare med en ränta på 5 procent. Bolaget kommer söka bankfinansiering för att få en mer långsiktig lösning.

Fastigheten är på över 6 000 kvadratmeter och EcoRub kommer nu påbörja arbetet med att finna hyresgäster då bolaget inte behöver alla ytorna själva. I fastigheten finns ett fryslager som hanterar mer än 3 000 pallplatser och där finns en snabbfrys. Dessa kommer bolaget inte själva att ha något behov av utan söker hyresgäster för dem.

Vi påbörjar inflyttning av laboratorium omgående och verksamheten i Vilhelmina flyttas före halvårsskiftet.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2018.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar