Lösen av teckningsoptioner av serie TO 4 B slutförd

Report this content

Lösenperioden för Ecorubs teckningsoption TO 4 B löpte från och med den 3 maj till och med den 24 maj 2019. Tio aktier per 20190426 gav rätt till nio teckningsoptioner.  En (1) teckningsoption gav rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Ecorub till kursen 0,16 kr. 

Totalt tecknades 32 458 102 B-aktier i den nu avslutade lösenperioden. EcoRub tillförs därmed totalt 5 193 296,32 kronor före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 52.000kronor. Ecorub har ca 1 500 aktieägare och om alla skulle ha tecknat sig för fullt belopp hade det blivit 14 864 210 kr.  Teckningsgraden uppgick därmed till 35 procent av möjligt belopp.

Genom lösen av teckningsoptioner ökar det totala antalet utestående B-aktier i EcoRub med 32 458 102 till 135 681 945 stycken. Aktiekapitalet ökar därmed med 811 420 kronor till 3 391 979 kronor.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019.

Åke Paulsson

CEO

ake.paulsson@ecorub.se 

+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Prenumerera

Dokument & länkar