Lyckad konferens i Turin

De första stegen har tagits för att bygga upp ett nätverk för produkter av återvunnet gummi till bilindustrin i Turin.

ETRA (European Tyre Recycling Association) anordnade en konferens i Turin (www.etra-eu.org/events) under temat "Up-cycle-Upgrading Recycled Tyre Materials"  den 26:e februari.

EcoRub stod för en presentation av marknaden för återvunnet gummi till bilindustrin i Europa. En lång rad möjliga produkter presentarades där vårt material är likvärdigt eller bättre än det som används idag och har en lägre tillverkningskostnad och ett "carbon footprint" som är bara en handfull procent av motsvarande nya material. Materialen är sedan ett par decennier godkända och har använts av amerikansk bilindustri och nu har också en materialblandning som passar för kofångare accepterats i Kina.

Den totala marknaden för dessa möjliga produkter är omkring 500 000 ton per år och motsvarar cirka 20% av de bildäck som skrotas i EU. Om 10% av den marknaden kan errövras motsvarar det ett par tusen arbetstillfällen.

Denna information var grunden för den diskussion som fördes och konsensus fanns kring antagandet att bilindustrin i Turin är lämpligast för att introducera återvunnet gummi eftersom  den är nationellt ägd. Övrig bilindustri i Europa är multinationell och många gånger ägd av kinesiska intressen och kan med andra ord vara svåra att få gehör hos.

ETRA´s president och en ytterligare styrelseledamot är italienare och utgör styrgruppen för detta projekt. Italienarna fungerar naturligtivis också som  kulturlots.

Det finns just nu inget datum för nästa arbetsgruppsmöte. Detta kommer att vara en process som kommer att ta tid.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar