Lyckat formsprutningsförsök i Turin

Report this content

För ett par veckor sedan skickades testmaterial till Turin för att de italienska företagen med egna försök skulle kunna  bekräfta att tekniken fungerar.

Försöken har utfallit med förväntat förslag. Närmsta veckorna ska beslut tas om hur vi gemensamt ska gå vidare.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Prenumerera

Dokument & länkar