Månadsbrev mars 2020, EcoRub bygger vidare för framtiden

Report this content

Efter en marsmånad med djup inbromsning av hela världsekonomin väljer EcoRub att fortsätta lyfta blicken och se framåt. 

Försäljning och marknad

I föregående månadsbrev beskrev EcoRub en situation där vi i då rådande stund inte kände av den coronakris som närmade sig Sverige. Under mars har dock effekten av Covid-19 nu blivit påtagliga även för EcoRub. För månaden minskade, jämfört med februari, orderingången mätt i kronor med -42%. Det kan därmed konstateras att även EcoRubs affär bromsas av det rådande läget i omvärlden. Vi ser ingen direkt stopp i orderingången utan ordrar inkommer i ett jämt flöde även om volymen är lägre. 

De senaste månadernas arbete med att konkretisera en tydlig affärsplan samt förbereda för en bredare marknadssatsning börjar att landa. En paketering av TPRR-erbjudandet i samarbete med lokal extern part håller på att färdigställas och kommer att innebära en tydlig och målinriktad kommunikation kring TPRR och dess användningsområden. Även om omvärldens ögon just nu riktas åt ett annat håll så är hållbarhetsfrågorna och omställningen till en cirkulär ekonomi fortsatt mycket viktiga, och där är EcoRub en väsentlig spelare. 

Produktion

Vi har fortsatt beställd produktionsutrustning som i konsekvenserna av Covid-19 utbrottet sitter fast i Kina. I dagsläget när ordervolymen har gått ned utgör inte denna produktionsutrustning en väsentlig del. Utrustningen syftar till att bygga en effektiv produktionslina för TPRR-pellets och kan komma att utgöra ett hinder framöver om ordervolymerna ökar och utrustningen ytterligare försenas. 

Produktionskapaciteten som nu frigörs kommer att användas till att stötta marknadssidan genom ökad produktion av provplattor i de olika TPRR-materialen. Provplattorna kommer sedan att bli viktiga beståndsdelar i marknadskommunikationen då de skapar en känsla för de olika egenskaper och karaktärer som finns hos TPRR.

I slutet av mars färdigställdes det TPRR-material som ska användas till syllister. Där har nu en materielleverans ankommit tillverkaren för en provserie. 

Under mars genomfördes en produktion av 5500 stycken sorteringsbehållare i TPRR. Vi på EcoRub är mycket stolta över att se dessa produkter lämna vår fabrik med vetskapen om att de är gjorda av 95% återvunna material. 

Susanne Stenmark

VD

susanne.stenmark@ecorub.se

+46 70 399 71 07

EcoRub AB (publ):

Ecorubs affärside är att leda utvecklingen och skapa värde i omvandling av återvunnet gummi- och plast till nya unika material. Den nya råvaran - TPRR - ger vitala förbättringar i prestanda på flertal områden vilket ger våra kunder ökad konkurrenskraft på väg mot en global cirkulär ekonomi.

Prenumerera

Dokument & länkar