Nya återförsäljare i Sverige för foderringar

EcoRub har ny  återförsäljare i Sverige för foderringar under varumärket ProFarma®.

I Sverige har  Lantbutiken varit vår största återförsäljare för foderringar. I våras upphörde deras verksamhet. Bole Sverige AB med hemsidan bole.se har rekryterats i deras ställe och hitills har de med råge fyllt hålet efter Lanbutiken. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med bole.se och hoppas på samarbete med ytterligare produkter i framtiden.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar