Ökad försäljning andra kvartalet

Försäljningen andra kvartalet 2019 har ökat med 51 % jämfört med samma kvartal 2018.

I och med det har den minskade försäljningen första kvartalet 2019 som var 25 % kompenserats fullt ut. Försäljningen första halvåret 2019 är med detta ökat med 12 % jämfört med första kvartalet 2018.. Bokslutskommunike för första halvåret skall lämnas den 30 augusti 2019.

Åke Paulsson

CEO

ake.paulsson@ecorub.se 

+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar