Ökad försäljning till och med tredje kvartalet med 48 %

Report this content

Jämfört med försäljningsökningen det första halvåret har nu försäljningsökningen tredubblats. 

Försäljningen första halvåret 2019 hade ökat med 14 % jämfört med första halvåret 2018. Nu har försäljningen till och med tredje kvartalet ökat med 48 % jämfört med samma period 2018. Försäljningen har ökat till 2,7 MSEK jämfört med 1,8 MSEK till ock med tredje kavrtalet för år 2019 respektive 2018. Försäljningen under varumärket Profarma har minskat med 16 %,  men den försäljningen är väldigt årstidsberoende och hösten/vintern-sässongen verkar ha kommit igång lite senare i år. Försäljningen  under varumärket EcoElast - dvs produkter gjorde enligt TPRR-metoden - har ökat med 28 % och försäljningen under varumärker Arbergo - dvs arbetsplatsmattor - har ökat med 58 %.

Bokslutskommunike för tredje  kvartalet  skall lämnas den 15  november 2019.

Åke Paulsson

CEO

ake.paulsson@ecorub.se 

+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):

EcoRub är ett miljöteknikföretag.

Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material  med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Ecorub’s affärsidé är att vara ledande i omvandling av återvunnen gummi- och plast till nya hybridprodukter med vår TPRR® teknologi.  

Genom denna kan återvunnet material ges egenskaper som på vitala områden är bättre än det ursprungliga materialet.

Vi hjälper företag på en global marknad att öka sin konkurrenskraft genom att delta i en cirkulär ekonomi.

Prenumerera

Dokument & länkar