Resultat på utfallsprov på materialblandning har godkänts av kinesisk samarbetspartner

EcoRub har fått ett godkännande för ett utfallsprov från kinesisk samarbetspartner för formsprutningsråvara till kofångare. Laboratoriet återuppbyggs i Skellefteå och produktionsanläggning för pellets förbereds i Vilhelmina.

För att skynda på arbetet har EcoRub skickat ett utfallsprov för tre veckor sedan  på en möjlig materialblandning för en kofångare till en kinesisk SUV. Den kinesiska bilindustrin har satt upp en rad gränsvärden för dessa kofångare och det är mot dessa som vårt utfallsprov  testats och godkänts av vår kinesiska samarbetspartner som är ett dotterbolag till CGGC, China Gezhouba Group Company Limited . EcoRub hade inte möjlighet att göra dessa mätningar på förhand själv för vi saknar en del mätinstrument. Vårt laboratorium är under återuppbyggnad  efter att ha varit i malpåse och kommer att kompletteras med mätinstrument som vi saknar till en kostnad av ca 0,5 miljoner kronor. Laboratoriet byggs upp i Skellefteå kommun i hyrda lokaler och kommer att vara färdigställt om 3-4 månader. Två anställda, varav en blir nyanställd kommer att arbeta där. I laboratoriet ska olika materialblandningar utvecklas för att svara mot materialspecifikationen som finns för olika slutprodukter.

Detta gör det inte möjligt att påbörja tillverkning av formsprutningsråvara till bilindustrin i dagsläget. EcoRub saknar produktionsutrustning, men den är under inköp och vi planerar att den första produktionen kan ske inom 6 månader. Den tillverkningen kommer att vara i Vilhelmina. Den initiala produktionsutrustningen för pellets för formsprutning kommer att kosta  två miljoner och kommer att kräva en ytterliga anställd. Utrustningen kommer att kunna tillverka ett ton i timmen.Det finansieras med nästa tranche från Bracknor.

-Jag är optimistisk inför att de kvarvarande uppgifterna kommer att lösas. Materialblandningen behöver optimeras egenskapsmässigt, kostnadsmässigt och produktionsmässigt. Det är finansieringen  från Bracknor som gjort detta möjligt och under första halvåret 2018 ska vi ha ett fungerande laboratorium såväl som vår första produktionsanläggning för pelletstillverkning i drift, säger Åke Paulsson vd och utvecklare i EcoRub.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2017.

Åke Paulsson
Vd
ake.paulsson@ecorub.se 
070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar