Samarbetsprojektet för 3Dprinting av specialemballage går vidare

Report this content

Projektet som finansieras av strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation för att utveckla biobaserade granulat för 3D printing har tagit nästa steg.

Deltagarna i projektet är Sveaskog, BLB Industries, EcoRub, Nefab, samt Swerea SICOMP. Projektet går ut på att i första hand skapa biobaserade och 3D-printade specialemballage. Materialet baseras på att ersätta delar av plasten med grot (dvs grenar och toppar) vilket förväntas ge material som både är billigare och har bättre egenskaper. Det rör sig om en ny typ av 3D-printar som kan skriva ut stora produkter snabbt. Emballagen ska säkra transporten av känsligt gods och kunna skapa komplicerade former i ett stycke snabbt.

Projektet har identifierat flera materialblandningar som fungerar i printern. Olika plaster, tillsatser och mängd biobaserat material har blandats.

Nu ska riktiga produkter printas ut och materialblandningen optimeras för dessa produkter. Produkten som arbetas med just, kommer att 3D-printas med så hög andel grot och biobaserat material som möjligt, med en ovansida som beläggs med EcoRubs TPRR-gummi (återvunnet gummi) för att minimera friktion och skapa en vibrationsdämpning för godset.

-       Projektet har kommit in i ett intressant skede med försök att 3D-printa prototyper, som sedan behöver utvärderas både ekonomiskt och egenskapsmässigt, säger Tommy Öman projektledare hos RISE.

-       BLB Industries har märkt ett stort och ökande intresse från våra kunder att kunna använda en miljövänlig biocomposit för att skriva 3D produkter.

-       För Sveaskog är det intressant då vi i projektet utvecklar ett nytt användningsområde för vår bioråvara vi ser också att vi med projektet bidrar till att minska användningen av fossilbaserad plast- säger företagets forskningschef , Ann-Britt Edfast I den förstudie som ligger till grund för projektet visades dessutom att GROT baserade kompositer kan minska materialkostnaden avsevärt jämfört med de plaster som används idag. 

Kontakt:

BLB, Tomas Burman, tomas.burman@blbindustries.se, 076- 046 56 71

EcoRub, Åke Paulsson, ake.paulsson@ecorub.se, 070-663 41 74

Nefab, Andreas Pihl, andreas.pihl@nefab.com, +852 52255144

Sveasskog, Ann-Britt Edfast, ann-britt.edfast@sveaskog.se, 070-277 00 84

RISE, Tommy Öman, tommy.oman@swerea.se, 076-784 43 03 

Prenumerera

Dokument & länkar